Strony www

Obecność przychodni w Internecie jest koniecznością wynikającą z wielu powodów. Kilka z nich wymieniamy poniżej:

> Wizerunek w lokalnej społeczności,

> Ograniczenie kontaktów telefonicznych,

> Szerzenie wiedzy, informacji, 

> Udostępnianie dokumentów (wnioski, deklaracje),

> Poprawę komunikacji z Pacjentem.

GuardLogic SC oferuje usługi związane z doradztwem, uruchomieniem i utrzymaniem stron www. 


Poniżej kilka przykładów zrealizowanych projektów.

http://gutenberg.lodz.pl – strona drukarni,

https://greentreesmile.pl/ – strona gabinetu stomatologicznego,

https://remedium-gabin.pl/ – strona ośrodka zdrowia,

https://1and1dent.pl/ – strona kolejnego gabinetu stomatologicznego,

https://ile-jem.pl/ – strona aplikacji służącej rejestracji posiłków.


Pomagamy również przy obsłudze portali powiązanych z szeroko rozumianą opieką nad pacjentem.  Ich lista staję się coraz dłuższa. 

Bezpieczeństwo systemu IT

Bezpieczeństwo systemu IT to bardzo ważny element usług świadczonych przez GuardLogic. Elementami którymi zajmujemy się w opisywanym obszarze są:

 • ochrona antywirusowa serwera i stacji,
 • aktualizacja oprogramowania systemowego,
 • archiwizowanie danych i systemów operacyjnych, 
 • kontrola i weryfikacja bezpieczeństwa środowiska IT,
 • kopia danych z systemu EDM w zdalnej serwerowni,
 • szkolenia pracowników z zasad bezpiecznego użytkowania systemów IT,
 • wdrażanie polityk związanych z RODO.

Kompleksowa obsługa IT

Złożoność środowiska IT w przychodni, powiązania lokalnego systemu EDM z usługami dostępnymi w sieci Internet, bezpieczeństwo danych to zagadnienia techniczne których realizację oferujemy w ramach podpisanej umowy. Ponad usługami IT oferujemy również prowadzenie rozliczeń z NFZ oraz opiekę nad portalem świadczeniodawcy. 

Współpracując z nami, swój czas możecie Państwo poświęcić na opiekę nad pacjentem.  

Kompleksowe wdrożenie drEryka

Wybór oprogramowania do prowadzenie EDM to zagadnienie kluczowe dla funkcjonowania podmiotu medycznego. Właściwie dobrany system do specyfiki i potrzeb podmiotu pozwala na efektywną pracę personelu. Jest to jednak dopiero pierwszy krok do uruchomienia oprogramowania.

GuardLogic SC w ramach wdrożenia oprogramowania Gabinet / eGabinet realizuje zadania pozwalające na użytkowanie oprogramowania w placówce (instalacja certyfikatów, nadanie odpowiednich uprawnień, migracja danych z poprzednio użytkowanego systemu EDM) oraz dokonuje niezbędnych konfiguracji mających na celu integrację oprogramowania z usługami Zdrowia (platforma P1).

Rozbudowa platformy sprzętowej IT

W wielu sytuacjach, dzięki przeprowadzonemu audytowi, można wskazać potrzebne do rozbudowy elementy infrastruktury. W miejsce zakupu nowych środków trwałych, często ich żywotność można przywrócić poprzez instalację nowoczesnych komponentów np: dysków SSD znacznie przyśpieszających pracę komputera. 

W wielu sytuacjach potrzebna może być rozbudowa pamięci RAM komputera – nowoczesne systemy operacyjne Windows 10 / 11 efektywniej pracują gdy w komputerze jest większa ilość pamięci. Koszty rozbudowy z najczęściej spotykanych 4 GB do 8 GB są niewielkie a efekty rozbudowy można odczuć natychmiast.

Audyt obecnych rozwiązań IT

Rozwiązania IT funkcjonują w podmiotach medycznych od kilkunastu lat. Poziom stosowanych rozwiązań technicznych jest bardzo zróżnicowany. Kierownictwo placówek medycznych często nie posiada wiedzy z zakresu bieżących powiązań technicznych. W takich sytuacjach wykonanie audytu obecnego środowiska IT pozwał na określenie potencjalny zmian, mających na celu szeroko rozumiane usprawnienie pracy (efektywność ekonomiczna, bezpieczeństwo danych).

7 kroków do sukcesu !!!

Oto 7 kroków do zbudowania optymalnego systemu wspomagającego pracę placówki medycznej lecznictwa otwartego.

Państwo musicie wykonać tylko jeden – ten pierwszy!

  Prosimy Państwa o kontakt telefoniczny lub mailowy.

    tel. +48 42 209 35 86

e-mail: dreryk@guardlogic.pl

  My przeprowadzimy analizę obecnych rozwiązań IT w Państwa przychodni.

  My zapoznamy się z Państwa oczekiwaniami i potrzebami.

  My przedstawimy ofertę doposażenia i optymalizacji systemu IT w placówce.

  My dostarczymy, uruchomimy i zintegrujemy nowe rozwiązania.

  My wdrożymy oprogramowanie drEryk i przeszkolimy personel.

  My zaoferujemy najkorzystniejszy pakiet usług zapewniający łatwą i niezawodną eksploatację systemu.


Personel medyczny wykonuje swoją pracę, my dbamy o to, aby sprawne i przyjazne narzędzia IT ułatwiały tę pracę.

Dołącz do grona naszych zadowolonych Klientów.

Zapraszamy do współpracy !!!

Dla kogo

Portal przeznaczony jest dla placówek ochrony zdrowia, które zainteresowane są prowadzeniem dokumentacji medycznej z użyciem komputerów i oprogramowania wspomagającego prowadzenie Elektornicznej Dokumentacji Medycznej.

W szczególności portal opisuje oprogramowanie produkcji drEryk sp. z o.o. oraz usługi powiązane z tym systemem świadczone przez GuardLogic SC.

Jeśli zainteresowany jesteś:

 • wdrożeniem oprogramowania EDM,
 • usługami wsparcia dla oprogramowania drEryk (Gabinet oraz eGabinet),
 • pomocą w obsłudze portali NFZ,
 • opieką informatyczną

trafiłeś we właściwe miejsce.