Zdalny Asystent – zasady korzystania

Zasady uzyskania zdalnej pomocy

GuardLogic SC oferuje swoim Klientom możliwość korzystania ze zdalnej pomocy.
Sposób korzystania z usługi opisany jest pod tym linkiem.
Klient, korzystający z usługi ma pełną kontrolę nad tym jak usługa wsparcia jest realizowana ponieważ:

  • uruchomienie oprogramowania na stacji klienta dokonywane jest poprzez klikniecie ikony,
  • kolejnym krokiem jest wskazanie pracownika GuardLogic, od którego chemy uzusykać pomocy. Wybranie pracownika związane jest z uprzednim kontaktem z Call Center GuardLogic, i uzgodnieniem która osoba będzie udzielać pomocy,
  • po nawiązaniu połączenia, pracownik GuardLogic ma możliwość zdalnej pracy na komputerze na którym uruchomione zostało oprogramowanie. Podczas trwającej sesji obraz (tło) pulpitu komputera zostaje zastąpione tłem w kolorze czarnym,
  • w pasku zadań systemu Windows – obok zegarka wyświetlona zostaje ikona programu Zdalny Asystemt.  Rozłączenie sesji następuję po wybraniu opcji Rozłącz – odpowiednie menu wyślwietlane jest po kliknięciu prawym klawiszem myszy na ikonę programu Zdalny Asystent.

Klient ma pełną kontrolę nad nawiązywanym połączeniem – decyduje o nawiązaniu i zakończeniu sesji. Komunikacja odbywa się poprzez sieci Internet szyfrowanym połączeniem komputer Klienta – komputer wybranego pracownika GuardLogic.
Pracownik GuardLogic nie posiada możliwości nawiązania połączenia ze stacją Klienta bez woli i decyzji ze strony Klienta.
Klient, pobierając oprogramowanie z naszej strony potwierdza że zna i rozumie zasady na jakich zdalna pomoc jest udzielana.