Zdalny Asystent

GuardLogic oferuje swoim Klientom udzielenie pomocy serwisowej w trybie zdalnym (zasady korzystania).
 
W celu skorzystania ze zdalnego serwisu należy:
 
1) zadzwonić na InfoLinię (42 209 3586) i ustalić z konsultantem który „kanał” Zdalnej Pomocy może zostać użyty,
 
2) pobrać oprogramowanie za pomocą tego linku,
 
3) uruchomić pobrane oprogramowanie (niektóre użytkowane systemy antywirusowe mogą zgłosić ostrzeżenie dotyczące pliku – należy zaakceptować chęć użycia oprogramowania),