7 kroków do sukcesu !!!

Oto 7 kroków do zbudowania optymalnego systemu wspomagającego pracę placówki medycznej lecznictwa otwartego.

Państwo musicie wykonać tylko jeden – ten pierwszy!

  Prosimy Państwa o kontakt telefoniczny lub mailowy.

    tel. +48 42 209 35 86

e-mail: dreryk@guardlogic.pl

  My przeprowadzimy analizę obecnych rozwiązań IT w Państwa przychodni.

  My zapoznamy się z Państwa oczekiwaniami i potrzebami.

  My przedstawimy ofertę doposażenia i optymalizacji systemu IT w placówce.

  My dostarczymy, uruchomimy i zintegrujemy nowe rozwiązania.

  My wdrożymy oprogramowanie drEryk i przeszkolimy personel.

  My zaoferujemy najkorzystniejszy pakiet usług zapewniający łatwą i niezawodną eksploatację systemu.


Personel medyczny wykonuje swoją pracę, my dbamy o to, aby sprawne i przyjazne narzędzia IT ułatwiały tę pracę.

Dołącz do grona naszych zadowolonych Klientów.

Zapraszamy do współpracy !!!