Bezpieczeństwo systemu IT

Bezpieczeństwo systemu IT to bardzo ważny element usług świadczonych przez GuardLogic. Elementami którymi zajmujemy się w opisywanym obszarze są:

  • ochrona antywirusowa serwera i stacji,
  • aktualizacja oprogramowania systemowego,
  • archiwizowanie danych i systemów operacyjnych, 
  • kontrola i weryfikacja bezpieczeństwa środowiska IT,
  • kopia danych z systemu EDM w zdalnej serwerowni,
  • szkolenia pracowników z zasad bezpiecznego użytkowania systemów IT,
  • wdrażanie polityk związanych z RODO.