Dla kogo

Portal przeznaczony jest dla placówek ochrony zdrowia, które zainteresowane są prowadzeniem dokumentacji medycznej z użyciem komputerów i oprogramowania wspomagającego prowadzenie Elektornicznej Dokumentacji Medycznej.

W szczególności portal opisuje oprogramowanie produkcji drEryk sp. z o.o. oraz usługi powiązane z tym systemem świadczone przez GuardLogic SC.

Jeśli zainteresowany jesteś:

  • wdrożeniem oprogramowania EDM,
  • usługami wsparcia dla oprogramowania drEryk (Gabinet oraz eGabinet),
  • pomocą w obsłudze portali NFZ,
  • opieką informatyczną

trafiłeś we właściwe miejsce.