drEryk SA edukuje

Firma drEryk SA – twórca oprogramowania drEryk Gabinet rozpoczął działania edukacyjne, ukierunkowane na pomoc lekarzom w radzeniu sobie z zawiłościami polskiego prawa.

Na tej stronie, lekarze którzy jeszcze nie posiadają własnego gabinetu mogą zapoznać się jak zarejestrować działalność w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą

Kolejny krok – uruchomienie zdreryk w nowej poradni.

Zapraszamy

Zespół GuardLogic SC

Opieka koordynowana w drEryk Gabinet – rozliczenia i panel koordynatora

Już 7 września o godzinie 18 będzie miał miejsce webinar dotyczący Opieki koordynowanej w drEryk Gabinet – rozliczenia i panel koordynator.

Zapisy na stronie : https://dreryk.pl/2023/08/24/opieka-koordynowana-w-dreryk-gabinet-panel-koordynatora/#section-article-6

Link do spotkania udostępniony będzie emailem tym którzy się zapiszą – ilość miejsc ograniczona.

Zapraszamy

GuardLogic SC

Szkolenia dla lekarzy POZ – HCV i HBV

Komunikat o możliwości skorzystania ze szkoleń dla lekarzy POZ

NIZP PZH-PIB uprzejmie informuje, iż w ramach projektu „Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski” oferuje szkolenie elearningowe dla lekarzy POZ z zakresu:

  • Epidemiologii, diagnostyki i leczenia WZW B i C;
  • Modyfikowalnych i niemodyfikowalnych czynników ryzyka raka wątrobowokomórkowego;
  • Zapobiegania zakażeniom HBV/HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B

Każda osoba, która ukończy szkolenie z wynikiem pozytywnym uzyska imienny certyfikat. Lekarze POZ na swoich certyfikatach otrzymają punkty edukacyjne!

Szczegółowe informacje o szkoleniu i sposobie rejestracji dostępne są na stronie internetowej

oraz w formularzu zgłoszeniowym