Panel pielęgniarki szkolnej

Panel pielęgniarki szkolnej umożliwia rejestrację szeregu czynności pielęgniarskich realizowanych w placówkach szkolnych. Moduł ten automatyzuje obsługę pielęgniarską szkół.

Panel pielęgniarki szkolnej umożliwia:

 1. prowadzenie i wydruk dokumentacji zbiorczej uczniów

2. rejestrację uczniów na badania

3. obsługę badań bilansowych dla dzieci

4. wykonywanie testów przesiewowych

5. przygotowanie wykazu uczniów sprawnych i niesprawnych do wykonywania zajęć na lekcjach WF

6. prowadzenie akcji fluoryzacji

7. przeprowadzanie sprawdzania czystości

8. ewidencjonowanie przeprowadzonych pogadanek dla uczniów


 

Panel Położnej

Panel położnej funkcjonalnie jest identyczny z panelem pielęgniarki rodzinnej. Zasadniczą różnicą jest jedynie rodzaj zleceń dostępnych do realizacji w tych modułach.


 

Z pozycji panelu Położnej możliwe są do wykonania następujące czynności:

 • wprowadzenie do bazy danych nowego pacjenta wraz z deklaracjami
 • rejestracja pacjenta spoza listy
 • wprowadzanie potwierdzeń wykonanych zleceń, bądź odrzucenie realizacji zlecenia
 • prowadzenie karty opieki
 • wprowadzanie zrealizowanych szczepień oraz wyników badań analitycznych i obrazowych
 • wystawianie zleceń na zabiegi i szczepienia
 • dostęp do pełnych danych medycznych i osobowych pacjenta
 • planowanie zabiegów dla pacjenta na podstawie otrzymanych zleceń

Panel Pielęgniarki OPD

Panel Pielęgniarki OPD umożliwia wystawianie zleceń i prowadzenie ewidencji wykonanych zabiegów w ramach długoterminowej opieki pielęgniarskiej.


Wiele dostępnych funkcji pokrywa się z funkcjami pielęgniarki ambulatoryjnej.

W sumie panel ten umożliwia realizację następujących czynności:

 • wprowadzenie do bazy danych nowego pacjenta wraz z deklaracjami
 • rejestracja pacjenta spoza listy
 • wprowadzanie potwierdzeń wykonanych zleceń, bądź odrzucenie realizacji zlecenia
 • przegląd zleceń długoterminowych zaplanowanych na określony dzień
 • wprowadzanie zrealizowanych szczepień oraz wyników badań analitycznych i obrazowych
 • wystawianie zleceń na zabiegi i szczepienia
 • dostęp do pełnych danych medycznych i osobowych pacjenta


Panel Pielęgniarki Rodzinnej

Moduł pielęgniarki rodzinnej pozwala na prowadzenie kart opieki nad pacjentami, a ponadto zawiera także wiele funkcji które możemy odnależć w module pielegniarki ambulatoryjnej. Zasadniczą różnicą jest jednak zakres realizowanych zleceń które możemy odnależć w tych modułach. Analogiczny do niego jest panel położnej w stosunku do którego różnica polega tylko na liście realizowanych zleceń.


Z pozycji panelu Pielęgniarki rodzinnej możliwe są do wykonania następujące czynności:

 • wprowadzenie do bazy danych nowego pacjenta wraz z deklaracjami
 • rejestracja pacjenta spoza listy
 • wprowadzanie potwierdzeń wykonanych zleceń, bądź odrzucenie realizacji zlecenia
 • prowadzenie karty opieki
 • wprowadzanie zrealizowanych szczepień oraz wyników badań analitycznych i obrazowych
 • wystawianie zleceń na zabiegi i szczepienia
 • dostęp do pełnych danych medycznych i osobowych pacjenta
 • planowanie zabiegów dla pacjenta na podstawie otrzymanych zleceń

 Zapewnimy prawidłową konfiguracje sprzętu IT i oprogramowania.
Zadbamy o pełną satysfakcję z wdrożenia nowoczesnego systemu.

Dołączcie do grona naszych zadowolonych Klientów.

Zapraszamy do współpracy !!!

Panel Pielęgniarki Ambulatoryjnej

Panel pielegniarki ambulatoryjnej umożliwia realizację szeregu funkcji potrzebnych w placówce medycznej. Oprócz czynności związanych z obsługą typowych zabiegów ambulatoryjnych, moduł ten pozwala także zrealizować wiele zadań ułatwiajacych obsługę pacjenta. Funkcje te odnajdziemy także w innych (specjalistycznych) panelach pielegniarskich takich jak Pielęgniarka Rodzinna czy Pielegniarka OPD.


Panel pielegniarki ambulatoryjnej umożliwia realizację następujacych czynności:

 • wprowadzanie pacjenta do bazy danych
 • rejestrację pacjenta spoza listy
 • wprowadzanie zrealizowanych szczepień oraz wyników badań analitycznych i obrazowych
 • dostęp do pełnych danych medycznych i osobowych pacjenta
 • wprowadzenie zlecenia
 • planowanie zabegów dla pacjenta na podstawie zlecenia
 • wgląd do listy zadań do wykonania
 • potwierdzenie wykonanego zlecenia lub odnotowanie odrzucenia zlecenia

 Zapewnimy prawidłową konfiguracje sprzętu IT i oprogramowania.
Zadbamy o pełną satysfakcję z wdrożenia nowoczesnego systemu.

Dołączcie do grona naszych zadowolonych Klientów.

Zapraszamy do współpracy !!!

Panel lekarza AOS – szczegółowo

Panel Lekarza Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) jest bardzo zbliżony do panelu lekarza POZ. Dodatkow zapewnia dostęp do słownika kodów ICD-9 z procedurami medycznymi oraz listy produktów jednostkowych.


Panel lekarza AOS zapewnia realizację następujących zadań:

 • prowadzenie i możliwość drukowania pełnej dokumentacji medycznej pacjenta
 • wprowadzenie pacjenta do systemu i edycję jego danych
 • rejestrację pacjenta na wizytę z możliwością zmiany jej terminu
 • przyjmowanie pacjentów zgodnie z listą zarejestrowanych pacjentów
 • rejestrację pacjenta spoza listy
 • generowanie wydruków zwolnień lekarskich ZUS ZLA, skierowań m.in. do specjalisty, na badania analityczne i obrazowe oraz zaświadczeń na potrzeby ZUS, KRUS i innych
 • generowanie wydruków recept na gotowych drukach lub czystym papierze
 • dostęp do aktualnej bazy leków z uwzględnieniem listy leków refundowanych, dodawanie leków spoza bazy,
  a także leków przygotowywanych ręcznie
 • łatwy i szybki dostęp do słowników ICD-10, ICD-9 oraz kodów TERYT
 • funkcjonalność pozwalającą na tworzenie szablonów wizyt oraz badań
 • szybkie powtarzanie leków stałych stosowanych w chorobach przewlekłych
 • szybkie powtarzanie wydruku zaleceń pacjenta
 • wprowadzanie wyników badań analitycznych i obrazowych
 • wprowadzanie informacji o konsultacjach, hospitalizacjach i rehabilitacjach
 • planowanie kolejnej wizyty pacjenta

Istnieją także specyficzne dla danego typu lekarza specjalisty dodatkowe ekrany ułatwiające zapis danych medycznych.

Przykładem może być ekran dla stomatologa.

Panel Lekarza POZ i AOS

Program drEryk udostępnia zarówno lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) jak i lekarzowi ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) panel do obsługi pacjenta, który wcześniej został do niego zarejestrowany. Umożliwia on kompleksową obsługę pacjenta na jednym ekranie, oraz generowanie i przegląd danych dotyczących jego leczenia.


Panel lekarza zapewnia:

 • pełną funkcjonalność dla lekarzy POZ i AOS
 • prowadzenie i możliwość drukowania pełnej dokumentacji medycznej pacjenta
 • wprowadzenie pacjenta do systemu i edycję jego danych
 • rejestrację pacjenta na wizytę z możliwością zmiany jej terminu
 • rejestrację pacjenta spoza listy
 • generowanie wydruków zwolnień lekarskich ZUS ZLA, skierowań m.in. do specjalisty, na badania analityczne i obrazowe oraz zaświadczeń na potrzeby ZUS, KRUS i innych
 • generowanie wydruków recept na gotowych drukach lub czystym papierze
 • aktualną bazę ponad 20 tys. leków, dodawanie leków spoza bazy a także leków przygotowywanych ręcznie
 • łatwy i szybki dostęp do słowników ICD-10, ICD-9 oraz kodów TERYT
 • funkcjonalność pozwalającą na tworzenie szablonów wizyt oraz badań
 • szybkie powtarzanie leków stałych stosowanych w chorobach przewlekłych
 • szybkie powtarzanie wydruku zaleceń pacjenta
 • wprowadzanie wyników badań analitycznych i obrazowych
 • wprowadzanie informacji o konsultacjach, hospitalizacjach i rehabilitacjach
 • planowanie kolejnej wizyty pacjenta

Panel lekarza POZ – dane pacjenta

Funkcje panelu lekarza AOS – więcej tutaj

 Zapewnimy prawidłową konfiguracje sprzętu IT i oprogramowania.
Zadbamy o pełną satysfakcję z wdrożenia nowoczesnego systemu.

Dołączcie do grona naszych zadowolonych Klientów.

Zapraszamy do współpracy !!!

Panel Kierownika Medycznego

Osoba pełniąca funkcję kierownika placówki medycznej jest użytkownikiem posiadającym dostęp do pełnej funkcjonalności systemu.


Panel Kierownika Medycznego pozwala na realizację następujących funkcji:

*     zarządzanie pracownikami, ich rolami w systemie oraz czasem ich pracy,
*     ustawianie powiadomień dla użytkowników systemu dotyczących kontroli terminów
wykonywanych badań i szczepień obowiązkowych,
*     tworzenie raportów, statystyk i sprawozdań z prowadzenia placówki medycznej,
w tym raportów miesięcznych POZ oraz raportów i rozliczeń AOS,
*     generowanie i drukowanie statystyk z prowadzenia praktyki,
*     importowanie danych o pacjentach i deklaracjach,
*     zarządzanie umowami z NFZ,
*     zarządzanie danymi świadczeniodawcy, jednostkami i komórkami organizacyjnymi,
*     tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych,
*     konfigurowanie dostępu pracowników do danych medycznych pacjentów.


Zapewnimy prawidłową konfiguracje sprzętu IT i oprogramowania.
Zadbamy o pełną satysfakcję z wdrożenia nowoczesnego systemu.

Dołączcie do grona naszych zadowolonych Klientów.

Zapraszamy do współpracy !!!

Moduł Rozliczeń Prywatnych

Moduł Rozliczeń Prywatnych w drEyk

Jest to dodatkowa funkcjonalność zaproponowana przez Producenta, a mająca na celu obsłużenie wizyt komercyjnych w Placówce nie posiadającej umowy z NFZ, lub też w Placówce, która łączy usługi komercyjne z usługami medycznymi udzielanymi w ramach podpisanej umowy z NFZ.

 • Moduł Prywatny umożliwia rozliczanie prywatnych usług medycznych takich jak wizyty, konsultacje, badania, zabiegi itp.
 • W Module Prywatnym to Kierownik Medyczny ma możliwość samodzielnego skonfigurowania usług i cennika oraz powiązania ich w pakiety usług  i przypisania pacjentowi.

 •  drEryk umożliwia jednoczesne korzystanie z Modułu Rozliczeń Prywatnych i  z NFZ – pełne dane w jednej bazie.
 • drEryk Umożliwia wybór sposobu rozliczania wizyty (prywatna/rozliczana w NFZ) Na poziomie rejestracji, z możliwością modyfikacji przypisanych w rejestracji usług przez lekarza.
 • drEryk umożliwia wprowadzenie dwóch osobnych pul recept (dla wizyt prywatnych i rozliczanych przez NFZ)
 • Rodzaje wizyt są w czytelny sposób rozdzielone i widoczne w harmonogramie lekarzy.

e-rejestracja i drEryk

W maju 2014 roku, Ericpol Sp. z o.o . – producent oprogramowania drEryk udostępnił użytkownikom oprogramowania portal internetowy e-rejestracja.

GuardLogic posiada niezbędne kompetencje pozwalające na uruchomienie funkcjonalnosci jak również jej integrację z posiadana stroną www placówki. 

Jeśli placówka nie posiada strony www – oferujemy komplet usług związanych z jej uruchomieniem.

Zapraszamy