Aktualizacja 9.22 drEryk Gabinet

drEryk nie ustaje w aktualizacji aplikacji drEryk Gabinet.
Poniższa lista zawiera informacje o wdrożonych zmianach:
1) Określenie czasu trwania kuracji dla recept rocznych
2) Podgląd listy pacjentów z wielochorobowością objętych rozliczeniem
3) Dodano dodatkowe pola dla danych kontaktowych pacjenta
4) Wybór kilku rozpoznań dla skierowania do pracowni diagnostycznej
5) Możliwość oznaczenia opcji „brak czynników ryzyka”
6) Usprawniono pobieranie danych o personelu karty IPOM
7) Techniczne/Inne

Pełny opis zmian – kliknij tutaj.

Aktualizacja 9.21 drEryk Gabinet

W nowej sesji wprowadzono szereg zmian wynikających z wymagań regulatora:

1.Usprawniono proces udostępniania dokumentacji medycznej przedstawicielowi ustawowemu.

2.Do wydruku zaleceń dodano informację o wystawionym eZla.

3.Dodano nowe grupy zawodowe oraz obsługę uprawnienia dodatkowego dla osoby ze świadczeniem kompensacyjnym.

4.Wyeliminowano problem z aktualizacją danych użytkowników w przypadku gdy certyfikat stracił ważność.

5.Usprawniono wybór pozycji słownikowych w formularzu IPOM.

6.Wyeliminowano problem z wejściem do panelu porad kardiologicznych w panelu koordynatora.

7.Poprawiono filtrowanie statusu zlecenia w płatnościach pacjenta.

8.Poprawiono import wyników badań z pliku.

9.Poprawiono tworzenie statystyk w Module statystyk.

10.Dodano możliwość wyłączenia algorytmu, który wiąże typ wizyty z rozpoznaniem.

Jak zawsze – pełen opis zmian na tej stronie.

Aktualizacja 9.20 drEryk Gabinet

Aktualizacja dotyczy następujących elementów i funkcjonalności:

* upgrade Bazy danych PostgreSQL – czas migracji zależny od wielkości bazy,

* Rozszerzono możliwość wyboru alergii iniekcyjnej po wyszukiwaniu po nazwie handlowej leku,    

* Dodano ostrzeżenie o uczuleniach polekowych w oknie wystawiania recept, 

*Usprawniono raportowanie świadczeń w OPD na przełomach roku.

Pełen opis zmian – tutaj.

   

   

   

Aktualizacja 9.19 drEryk Gabinet

Aktualizacja dotyczy następujących elementów i funkcjonalności:

* wysyłka PIN-ów dla eSkierowania na uzdrowisko oraz eZWM,

*rozbudowa raportu SOK dla genetyki,    

*manualna rejestracja EDM, 

*filtry w usługach prywatnych lekarza.

Pełen opis zmian – tutaj.

   

   

   

Aktualizacja 9.18 drEryk Gabinet

Kolejna aktualizacja za nami.

1. Poprawiono mechanizm oznaczania pacjentów w opiece koordynowanej

2. Dodano możliwość umówienia wizyty z panelu koordynatora

3. Dodano możliwość przywrócenia pracownika z archiwum

4. Zaktualizowano procedurę dla badania „Badanie nasienia (seminogram)”

5.Zaktualizowano wersję komunikatu KOLCE do 4.2

6.Dodano ostrzeżenie przed zatwierdzeniem porady kompleksowej bez wysłanego dokumentu IPOM

7. Zoptymalizowano wyświetlanie danych w Panelu koordynatora względem porady kompleksowej

8. Poprawiono datę dokumentu IPOM dla kopiowanych treści

9. Poprawiono oznaczanie świadczeń dla dzieci w LIOCZ dla procedur.

10. Dodano obsługę dla nowej poradni leczenia niepłodności.

11. Zaktualizowano słownik wyrobów medycznych do najnowszej wersji.

12. Zaktualizowano słownik procedur ICD9 do najnowszej wersji 5.75.

13. Zaktualizowano algorytm JGP w specjalistce.

14. Umożliwiono zatwierdzanie dwóch wizyt w zakresu Opieki koordynowanej, realizowanych przez różny personel z takim samym rozpoznaniem.

15. Wyeliminowano dublujące się wyniki badań dla Profilaktyki 40+.

16. Zoptymalizowano kompresję bazy danych

Więcej? wejdź na tą stronę

Aktualizacja 9.17 drEryk Gabinet

W najnowszej aktualizacji oprogramowania dodano:

1. możliwość skorzystania z szablonów dla Zaświadczenia przed zabiegiem,

2. W słowniku szczepionek zdjęto walidacje ilość i kolejność dawki,

3. Zmodyfikowano automatyczne dopisywanie badań do wizyt w przypadku kiedy badanie jest prywatne,

4. Techniczne i inne

Jak zawsze, zapraszamy na stronę producenta po więcej szczegółów.

Aktualizacja 9.16 drEryk Gabinet

Kolejna aktualizacja oprogramowania udostępniona użytkownikom.

Wprowadzono zmiany obowiązujące od 1.01.2024 r.:

  • dostosowano raporty LIOCZ i PWT,
  • zaktualizowano nowy słownik wyrobów medycznych,
  • wprowadzono nowy wzór karty zgonu,
  • rozszerzono funkcjonalność konsultacji dietetycznej umożliwiając realizację konsultacji dietetyka i lekarza w tym samym dniu.

Więcej na stronie producenta oprogramowania

Aktualizacja 9.15 dostępna

W ramach tej aktualizacji:

  • Rozszerzono funkcjonalność weryfikacji wystawionych eRecept o dane dotyczące stanu ich realizacji.
  • Panel koordynatora – rozszerzono panel porad specjalistycznych dla koordynatora o badania analityczne.

Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy tutaj.

DrEryk Gabinet – aktualizacja 9.14

Aktualizacja 9.14 drEryk Gabinet dostępna – poniżej wykaz najważniejszych zmian:

  • Profilaktyka 40+ – dodano automatyczne powiązanie wyników badań w formacie HL7CDA do zlecenia w Profilaktyce 40+.
  • Opieka koordynowana – wprowadzono oznaczenia dla pacjentów.
  • Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy poniżej. Kliknij w obrazek po więcej.

DrEryk Gabinet – aktualizacja 9.13

Aktualizacja 9.13 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania

a) Opieka koordynowana – rozszerzono obsługę opieki koordynowanej o ścieżkę nefrologiczną.
b) Pracuj ergonomicznie – dodano możliwość edycji eSkierowania na leczenie uzdrowiskowe.
Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy na tą stronę.