drEryk na YouTube

drEryk na YouTube

W poniższym dokumencie zamieszczamy linki do instrukcji wykonywania w oprogramowaniu drEryk różnorakich czynności związanych z obsługą pacjenta. Mają one formę filmów instruktażowych.

Wprowadzenie umów z NFZ

Rejestracja pacjenta na wizytę

Wprowadzenie pacjenta do programu drEryk

Wizyta POZ w programie drEryk

Wizyta AOS w programie drEryk

Wpisywanie wyników badań do programu drEryk

Tworzenie raportów do NFZ

Korekta świadczeń i raportów w programie drEryk

Wydruk faktur w programie drEryk

Opieka koordynowana

Pod tym linkiem można zobaczyć inne materiały dotyczące drEryk umieszczone na portalu YouTube.