Kompleksowe wdrożenie drEryka

Wybór oprogramowania do prowadzenie EDM to zagadnienie kluczowe dla funkcjonowania podmiotu medycznego. Właściwie dobrany system do specyfiki i potrzeb podmiotu pozwala na efektywną pracę personelu. Jest to jednak dopiero pierwszy krok do uruchomienia oprogramowania.

GuardLogic SC w ramach wdrożenia oprogramowania Gabinet / eGabinet realizuje zadania pozwalające na użytkowanie oprogramowania w placówce (instalacja certyfikatów, nadanie odpowiednich uprawnień, migracja danych z poprzednio użytkowanego systemu EDM) oraz dokonuje niezbędnych konfiguracji mających na celu integrację oprogramowania z usługami Zdrowia (platforma P1).