Panel pielęgniarki szkolnej

Panel pielęgniarki szkolnej umożliwia rejestrację szeregu czynności pielęgniarskich realizowanych w placówkach szkolnych. Moduł ten automatyzuje obsługę pielęgniarską szkół.

Panel pielęgniarki szkolnej umożliwia:

  1. prowadzenie i wydruk dokumentacji zbiorczej uczniów

2. rejestrację uczniów na badania

3. obsługę badań bilansowych dla dzieci

4. wykonywanie testów przesiewowych

5. przygotowanie wykazu uczniów sprawnych i niesprawnych do wykonywania zajęć na lekcjach WF

6. prowadzenie akcji fluoryzacji

7. przeprowadzanie sprawdzania czystości

8. ewidencjonowanie przeprowadzonych pogadanek dla uczniów