Panel Pielęgniarki OPD

Panel Pielęgniarki OPD umożliwia wystawianie zleceń i prowadzenie ewidencji wykonanych zabiegów w ramach długoterminowej opieki pielęgniarskiej.


Wiele dostępnych funkcji pokrywa się z funkcjami pielęgniarki ambulatoryjnej.

W sumie panel ten umożliwia realizację następujących czynności:

  • wprowadzenie do bazy danych nowego pacjenta wraz z deklaracjami
  • rejestracja pacjenta spoza listy
  • wprowadzanie potwierdzeń wykonanych zleceń, bądź odrzucenie realizacji zlecenia
  • przegląd zleceń długoterminowych zaplanowanych na określony dzień
  • wprowadzanie zrealizowanych szczepień oraz wyników badań analitycznych i obrazowych
  • wystawianie zleceń na zabiegi i szczepienia
  • dostęp do pełnych danych medycznych i osobowych pacjenta