Panel Kierownika Medycznego

Osoba pełniąca funkcję kierownika placówki medycznej jest użytkownikiem posiadającym dostęp do pełnej funkcjonalności systemu.


Panel Kierownika Medycznego pozwala na realizację następujących funkcji:

*     zarządzanie pracownikami, ich rolami w systemie oraz czasem ich pracy,
*     ustawianie powiadomień dla użytkowników systemu dotyczących kontroli terminów
wykonywanych badań i szczepień obowiązkowych,
*     tworzenie raportów, statystyk i sprawozdań z prowadzenia placówki medycznej,
w tym raportów miesięcznych POZ oraz raportów i rozliczeń AOS,
*     generowanie i drukowanie statystyk z prowadzenia praktyki,
*     importowanie danych o pacjentach i deklaracjach,
*     zarządzanie umowami z NFZ,
*     zarządzanie danymi świadczeniodawcy, jednostkami i komórkami organizacyjnymi,
*     tworzenie kopii bezpieczeństwa bazy danych,
*     konfigurowanie dostępu pracowników do danych medycznych pacjentów.


Zapewnimy prawidłową konfiguracje sprzętu IT i oprogramowania.
Zadbamy o pełną satysfakcję z wdrożenia nowoczesnego systemu.

Dołączcie do grona naszych zadowolonych Klientów.

Zapraszamy do współpracy !!!