Moduł Rozliczeń Prywatnych

Moduł Rozliczeń Prywatnych w drEyk

Jest to dodatkowa funkcjonalność zaproponowana przez Producenta, a mająca na celu obsłużenie wizyt komercyjnych w Placówce nie posiadającej umowy z NFZ, lub też w Placówce, która łączy usługi komercyjne z usługami medycznymi udzielanymi w ramach podpisanej umowy z NFZ.

  • Moduł Prywatny umożliwia rozliczanie prywatnych usług medycznych takich jak wizyty, konsultacje, badania, zabiegi itp.
  • W Module Prywatnym to Kierownik Medyczny ma możliwość samodzielnego skonfigurowania usług i cennika oraz powiązania ich w pakiety usług  i przypisania pacjentowi.

  •  drEryk umożliwia jednoczesne korzystanie z Modułu Rozliczeń Prywatnych i  z NFZ – pełne dane w jednej bazie.
  • drEryk Umożliwia wybór sposobu rozliczania wizyty (prywatna/rozliczana w NFZ) Na poziomie rejestracji, z możliwością modyfikacji przypisanych w rejestracji usług przez lekarza.
  • drEryk umożliwia wprowadzenie dwóch osobnych pul recept (dla wizyt prywatnych i rozliczanych przez NFZ)
  • Rodzaje wizyt są w czytelny sposób rozdzielone i widoczne w harmonogramie lekarzy.