FEniKS

FEniKS to Fundusz Europejski na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko.

W ramach planowanego dofinansowania, więcej niż miliard złotych z Unii Europejskiej trafi do placówek POZ, otwierając nowe perspektywy dla sektora zdrowia w Polsce. Środki w wysokości 1,25 miliarda złotych, z czego aż 80% pochodzi z Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko (FEniKS) na lata 2021-2027, mogą stanowić ważne ogniwo w kierunku poprawy jakości opieki nad pacjentami.

Ze środków programu FEniKS skorzystać mogą wszystkie podmioty POZ, które mają umowę z NFZ, w tym także nowo powstające przychodnie. Środki te mogą być przeznaczone na inwestycje, przyczyniając się do poszerzenia oferty świadczeń POZ. Wśród tych świadczeń mogą znaleźć się świadczenia profilaktyczne, diagnostyczne, lecznicze, a także opieki domowej i środowiskowej.