Aktualizacja 9.22 drEryk Gabinet

drEryk nie ustaje w aktualizacji aplikacji drEryk Gabinet.
Poniższa lista zawiera informacje o wdrożonych zmianach:
1) Określenie czasu trwania kuracji dla recept rocznych
2) Podgląd listy pacjentów z wielochorobowością objętych rozliczeniem
3) Dodano dodatkowe pola dla danych kontaktowych pacjenta
4) Wybór kilku rozpoznań dla skierowania do pracowni diagnostycznej
5) Możliwość oznaczenia opcji „brak czynników ryzyka”
6) Usprawniono pobieranie danych o personelu karty IPOM
7) Techniczne/Inne

Pełny opis zmian – kliknij tutaj.