Aktualizacja 9.21 drEryk Gabinet

W nowej sesji wprowadzono szereg zmian wynikających z wymagań regulatora:

1.Usprawniono proces udostępniania dokumentacji medycznej przedstawicielowi ustawowemu.

2.Do wydruku zaleceń dodano informację o wystawionym eZla.

3.Dodano nowe grupy zawodowe oraz obsługę uprawnienia dodatkowego dla osoby ze świadczeniem kompensacyjnym.

4.Wyeliminowano problem z aktualizacją danych użytkowników w przypadku gdy certyfikat stracił ważność.

5.Usprawniono wybór pozycji słownikowych w formularzu IPOM.

6.Wyeliminowano problem z wejściem do panelu porad kardiologicznych w panelu koordynatora.

7.Poprawiono filtrowanie statusu zlecenia w płatnościach pacjenta.

8.Poprawiono import wyników badań z pliku.

9.Poprawiono tworzenie statystyk w Module statystyk.

10.Dodano możliwość wyłączenia algorytmu, który wiąże typ wizyty z rozpoznaniem.

Jak zawsze – pełen opis zmian na tej stronie.