Aktualizacja 9.20 drEryk Gabinet

Aktualizacja dotyczy następujących elementów i funkcjonalności:

* upgrade Bazy danych PostgreSQL – czas migracji zależny od wielkości bazy,

* Rozszerzono możliwość wyboru alergii iniekcyjnej po wyszukiwaniu po nazwie handlowej leku,    

* Dodano ostrzeżenie o uczuleniach polekowych w oknie wystawiania recept, 

*Usprawniono raportowanie świadczeń w OPD na przełomach roku.

Pełen opis zmian – tutaj.