Szkolenia dla lekarzy POZ – HCV i HBV

Komunikat o możliwości skorzystania ze szkoleń dla lekarzy POZ

NIZP PZH-PIB uprzejmie informuje, iż w ramach projektu „Przeprowadzenie akcji edukacyjno-informacyjnej w ramach programu polityki zdrowotnej pn. Pilotażowy program profilaktyki nowotworów wątroby poprzez wczesne wykrywanie przewlekłych zakażeń HCV i HBV u dorosłych mieszkańców Polski” oferuje szkolenie elearningowe dla lekarzy POZ z zakresu:

  • Epidemiologii, diagnostyki i leczenia WZW B i C;
  • Modyfikowalnych i niemodyfikowalnych czynników ryzyka raka wątrobowokomórkowego;
  • Zapobiegania zakażeniom HBV/HCV oraz szczepień przeciwko WZW typu B

Każda osoba, która ukończy szkolenie z wynikiem pozytywnym uzyska imienny certyfikat. Lekarze POZ na swoich certyfikatach otrzymają punkty edukacyjne!

Szczegółowe informacje o szkoleniu i sposobie rejestracji dostępne są na stronie internetowej

oraz w formularzu zgłoszeniowym