DrEryk Gabinet – aktualizacja 9.6

Kolejna aktualizację drEryk Gabinet – wersja 9.6 a mniej min:

  • wystawienie skierowania na badania i zlecenia na wyroby przez pielęgniarki,
  • harmonogram elastyczny.

Zapraszamy do zapoznania się ze zmianami.

W kolejnych aktualizacjach planowane min:

  • Rola koordynatora (I etap prac),
  • Karta oceny natężenia bólu,
  • eSkierowanie na leczenie uzdrowiskowe z załącznikami,
  • panel porad dietetycznych i edukacyjnych dla koordynatora.

Wszystko zależy jednak od regulatora i potencjalnych, nieznanych jeszcze wymogów.