Aktualizacja 9.16 drEryk Gabinet

Kolejna aktualizacja oprogramowania udostępniona użytkownikom.

Wprowadzono zmiany obowiązujące od 1.01.2024 r.:

  • dostosowano raporty LIOCZ i PWT,
  • zaktualizowano nowy słownik wyrobów medycznych,
  • wprowadzono nowy wzór karty zgonu,
  • rozszerzono funkcjonalność konsultacji dietetycznej umożliwiając realizację konsultacji dietetyka i lekarza w tym samym dniu.

Więcej na stronie producenta oprogramowania