Aktualizacja 9.15 dostępna

W ramach tej aktualizacji:

  • Rozszerzono funkcjonalność weryfikacji wystawionych eRecept o dane dotyczące stanu ich realizacji.
  • Panel koordynatora – rozszerzono panel porad specjalistycznych dla koordynatora o badania analityczne.

Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy tutaj.