DrEryk Gabinet – aktualizacja 9.13

Aktualizacja 9.13 drEryk Gabinet dostępna – poznaj zalety aktualizowania

a) Opieka koordynowana – rozszerzono obsługę opieki koordynowanej o ścieżkę nefrologiczną.
b) Pracuj ergonomicznie – dodano możliwość edycji eSkierowania na leczenie uzdrowiskowe.
Po więcej informacji na temat wprowadzonych zmian zapraszamy na tą stronę.