DrEryk Gabinet – aktualizacja 9.10

Kolejna wersja przynosi wiele zmian i udogodnień:

1. Zaktualizowano słownik procedur LIOCZ na obowiązujący od 1.09.2023

2. Usprawniono algorytm wyszukiwania usług prywatnych.

3. Zaktualizowano słownik badań analitycznych.

4. Zoptymalizowano funkcję czyszczenia bazy dokumentów.

5. Wyeliminowano problem z wysyłką szczepienia z końcówek.

6. Dodano przedrostek „ul.” do nazw ulic drukowanych w podglądzie eSkierowania.

7. Wyeliminowano problem z zapisem wyników badań cholesterolu, zaczytywanych do danych antropometrycznych.

8. Poprawiono jednostkę miary na fakturze dla HPV.

9. Wyeliminowano problem z produktami jednostkowymi w świadczeniach pielęgniarskich.

10. Poprawiono granicę wieku dla automatycznego oznaczania „DZ” na receptach.

11. Rozszerzono zakres przekazywanych danych do Laboratorium, umożliwiających rejestrację EDM w imieniu podwykonawcy.

Pełen opis zmian wraze zrzutami ekranów na tej stronie.