Aktualizacje

Aktualizacja oprogramowania służy:

– dostosowaniu systemu do nowych wymogów regulatora (NFZ),

– dodaniu nowych funkcji usprawniających działanie systemu,

– usunięciu dostrzeżonych błędów i mankamentów.

Producent oprogramowania Gabinet – firma drEryk SA na bieżąco dostarcza nowe wersje systemu, zachowując terminy wdrożenia nowych funkcjonalności określone przepisami prawa.