Polityka Prywatności

GuardLogic SC szanuje Państwa prawo do prywatność. Stosujemy odpowiednie rozwiązania  techniczne oraz organizacyjne zapobiegające ingerencji w prywatność Państwa przez osoby trzecie.

Podejmując działania stosujemy się do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie zwane „ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych” – RODO) opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L119/1.

Odwiedzając nasze strony internetowe, serwer WWW rejestruje przychodzący ruch w logach. Przykładowe informacje jakie gromadzone są we wspomnianych plikach to np:

  • adres publiczny IP komputera / sieci z której odwiedzano nasze strony,
  • nazwa stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji – dotyczy stron wymagających autoryzacji,
  • czas (data, godzina) wejścia na stronę,
  • pierwszy wiersz żądania HTTP,
  • kod odpowiedzi HTTP,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Guardlogic nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Nie. Pozyskane dane nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony serwisów GuardLogic. POdlegają jednak okresowemu przeglądowi, którego celem jest analiza przychodzącego ruchu, wyłapywanie błędnych odnośników etc.

Zbierane dane wykorzystywane są przez administratorów do weryfikacji pracy serwera – np: wydajności.

Jak wspomniano powyżej są również pomocne przy detekcji błędów na stronach  jak również ilości odwiedzin serwisu przez Klientów, kierowanych zapytań etc.

Serwis korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz w Polityce cookies.

Wiele zamieszczanych treści jest wyniki popracować i poszukiwań GuardLogic. Staramy się również zamieszczać na naszych stronach ważne naszym zdaniem informacje dla naszych Klientów.  Takie wpisy często odsyła do źródeł wiadomości – innych stron internetowych. W takich przypadkach GuardLogic nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach oraz za stosowaną na nich politykę prywatności.