Opis programu drEryk Gabinet

Profesjonalny program
do obsługi placówek medycznych lecznictwa otwartego


Program drEryk powstał z inicjatywy lekarzy i został zaprojektowany z myślą o ergonomii użytkownika oraz spełnieniu wymogów określonych przez regulatora. Stworzony wspólnie przez specjalistów medycyny i informatyków przyczynia się do znacznego skrócenia czasu pracy personelu medycznego. Jest w pełni dostosowany do wymogów prawnych stawianych przed świadczeniodawcami w zakresie sprawozdawczości oraz gromadzenia danych medycznych pacjentów.

DrEryk to profesjonalne oprogramowanie dla placówek medycznych napisane przy współpracy z Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce.
Program ten został nagrodzony godłem „Teraz Polska” jako najwyżej oceniony na rynku produkt dla placówek lecznictwa otwartego i oferuje:

 • zgodność z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie lecznictwa i zasad przechowywania danych o pacjentach i dostępu do nich
 • szybkość pracy – według badań producenta programu średnia długość wizyty z drErykiem trwa 7 minut,
 • aktualną bazę leków, wraz z wyszczególnieniem listy leków refundowanych i obowiązującą stopą odpłatności,
 • bieżącą aktualizację oprogramowania wraz ze zmianami uwarunkowań prawnych i aktualizację listy  leków refundowanych,
 • przejrzysty i prosty w obsłudze moduł rejestracji ,
 • wygodny i szybki dostęp do pełnej dokumentacji pacjenta w trakcie wizyty

Oprogramowanie drEryk zawiera przystosowane do indywidualnych potrzeb moduły:

*     panel Kierownika Medycznego.
*     panel Lekarza POZ i AOS,
*     panel Pielęgniarki ambulatoryjnej,
*     panel Pielęgniarki szkolnej,
*     panel Pielęgniarki POD,
*     panel Pielęgniarki rodzinnej,
*     panel Położnej,

Sprawozdania – gromadzone przez cały miesiąc dane o wykonanych procedurach medycznych służą na koniec miesiąca tworzeniu niezbędnych raportów dla NFZ. Jeżeli przychodnia nie prowadzi pełnej obsługi lekarskiej w systemie, można wprowadzić dane wymagane przez NFZ w uproszczony sposób – przy pomocy funkcji Książka przyjęć.

dla NFZ:

*   miesięczne raporty deklaracji POZ
*   miesięczne raporty świadczeń lekarza POZ
*   półroczne raporty z wykonania badań diagnostycznych POZ
*   miesięczne raporty zbiorcze POZ

dla GUS i MZ: ZD-3, MZ 11, MZ 55.

Oprogramowanie posiada możliwość tworzenia raportu i rozliczenia świadczeń AOS wraz z kolejkami oczekujących. Istnieje również możliwość tworzenia zestawień np. chorób przewlekłych, dyspanseryzacji, skierowań, szczepień.

Import deklaracji – drEryk pozwala na import deklaracji z KS-SWD, Pakietu Świadczeniodawcy oraz każdego innego programu, który tworzy sprawozdania dla NFZ w formacie otwartym.

Moduł rozliczeń prywatnych – umożliwienie prowadzenia rozliczeń za usługi realizowane w ramach umów z podmiotami zewnętrznymi lub bezpośrednio Pacjentami.

Dokumentacja medyczna zgodna z przepisami – drEryk drukuje:

 • recepty na gotowym formularzu lub na czystym papierze,
 •  karty zdrowia pacjenta,
 • historię choroby,
 • księgę ruchu chorych,
 • formularze SANEPID,
 •  zalecenia dla pacjenta,
 • skierowania do szpitala i specjalisty, na badania analityczne, do pracowni diagnostycznej, na zabiegi
  rehabilitacyjne, na transport, na leczenie uzdrowiskowe,
 • orzeczenia ZUS/KRUS, zaświadczenia lekarskie, przed zabiegiem, dotyczące kształcenia/zawodu,
 • zlecenia dla pielęgniarki, na zaopatrzenie ortopedyczne,
 • wypełniony danymi formularz deklaracji, upoważnienie do dokumentacji medycznej, zgodę na udzielanie
  informacji o stanie zdrowia oraz odmowę pacjenta (np. hospitalizacji lub wykonania zabiegu/badania) .

Baza danych i słowniki – drEryk posiada własną, stale aktualizowaną bazę leków z ponad 18 tys. pozycji oraz z możliwością dodawania innych leków, słownik kodów TERYT, ICD-9, ICD-10, a także własne słowniki:

 • produktów kontraktowych,
 • produktów jednostkowych,
 • szablonów opisu wizyty lekarskiej, powiązanych z kodami ICD10,
 • instytucji i lekarzy zlecających,
 • laboratoriów,
 • pracowni diagnostycznych,
 • szkół.

DrEryk spełnia wymogi ustawy o ochronie danych osobowych. Każdy użytkownik posiada indywidualne hasło i rolę w systemie, która to rola definiuje zakres dostępnych danych.

Istnieje również możliwość zakupu dodatkowego modułu importu dokumentacji zewnętrznej, który pozwoli na wczytywanie wyników badań laboratoryjnych i badań obrazowych w postaci elektronicznej (dołączenie pliku z wynikami badań lub zdjęciem).

UWAGA! drEryk został zaktualizowany tak by zapewniał komunikację z oprogramowaniem START (woj. śląskie).


 Zapewnimy prawidłową konfiguracje sprzętu IT i oprogramowania.
Zadbamy o pełną satysfakcję z wdrożenia nowoczesnego systemu.

Dołączcie do grona naszych zadowolonych Klientów.

Zapraszamy do współpracy !!!