Koniec wsparcia dla systemu Microsoft Windows

Kolejny system bez wsparcia Microsoft - Windows 7

Podobnie jak w przypadku poprzednich wersji systemu operacyjnego Microsoft, prosimy mieć powyższe podczas doboru systemu dla oprogramowania drEryk.

 

Dział Produktów Medycznych z dniem 11 kwietnia 2017 r. zaprzestanie świadczyć pomoc ze strony Asysty Technicznej dla instalacji oprogramowania drEryk na systemie Windows Vista.

Tym samym oprogramowanie drEryk na w/w systemie może / przestanie działać.

Powyższa decyzja związana jest z zakończeniem świadczenie pomocy technicznej ze strony firmy Microsoft dotyczącej systemu Windows Vista.

Prosimy o zmianę systemu operacyjnego Windows Vista dla oprogramowania drEryk na nowszy wspierany przez Microsoft system operacyjny Windows (sugerujemy Windows 7 Professional lub Windows 10 Professional).

Przypominamy również o bieżącym aktualizowaniu Państwa systemów operacyjnych Windows. Nie zaktualizowany system Windows może przyczynić się do problemów z użytkowaniem oprogramowania drEryk.