1 stycznia 2018 r - zdążysz

  • Drukuj

W tym dokumencie, 3 lata temu zadaliśmy pytanie czy placówki medyczne zdążą z wdrożeniem elektronicznej dokumentacji medycznej. Ówczesny termin został przesunięty i wygląda na to że wiadomo na kiedy. 
W dniu 27 października 2015 r. Prezydent podpisał ustawę z 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. Z przepisów tej ustawy wynika, że z dniem 1 stycznia 2018 r. dokumentacja medyczna pacjentów ma być prowadzona w formie elektronicznej. 

Dodatkowym elementem związanym z aktualizacją terminu jest wymóg posiadania podpisu elektronicznego, służacego do podpisywania zmian w dokumentacji. Oznacza to, że lekarz musi wyposażyć się w takowy podpis (kwalifikowany lub ePuap) ale również i użytkowany system musi umożliwiać autoryzację wpisów w dokumentacji medycznej z użyciem ww. podpisów. 

Więcej o zmianach można przeczytać np: tutaj.