Zbieram na rękę

 

Witam


Nazywam się Maciej Jaraszek.


    W sierpniu 2012 roku uległem wypadkowi komunikacyjnemu. 

    Przeżyłem, choć w wyniku odniesionych obrażeń straciłem lewą rękę.


    Jeszcze raz serdecznie dziękuję za okazane wsparcie i odzew na prośbę o krew.


    W tym miejscu zwracam się do czytelników tej strony o wsparcie moich prób pozyskania protezy i przekazanie 1 % podatku na ten cel.  

    Aby przekazać mi 1,5 % należy w rozliczeniu rocznym PIT za 2013 rok w części „WNIOSEK O PRZEKAZANIE 1,5% PODATKU NALEŻNEGO NA RZECZ OPP" wpisać:

  1. Numer Krajowego Rejestru Sądowego Fundacji Jaśka Meli - Poza horyzonty  (KRS 0000320551):  
  2. Wnioskowaną kwotę podatku, nie wyższą niż 1% należnego podatku (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół).
  3. W części "INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE" w rubryce "Cel szczegółowy 1%": Maciej Jaraszek

 

Serdecznie dziękuję 

Maciej Jaraszek

(ex Honda CBR 900)Zeskanuj kod: