e-rejestracja i drEryk

W maju 2014 roku, Ericpol Sp. z o.o . - producent oprogramowania drEryk udostępnił użytkownikom oprogramowania portal internetowy e-rejestracja.

GuardLogic posiada niezbędne kompetencje pozwalające na uruchomienie funkcjonalnosci jak również jej integrację z posiadana stroną www placówki. 

Jeśli placówka nie posiada strony www - oferujemy komplet usług związanych z jej uruchomieniem.

Zapraszamy