e-rejestracja i drEryk

W maju 2014 roku, Ericpol Sp. z o.o . - producent oprogramowania drEryk udostępnił użytkownikom oprogramowania portal internetowy e-rejestracja.

GuardLogic posiada niezbędne kompetencje pozwalające na uruchomienie funkcjonalnosci jak również jej integrację z posiadana stroną www placówki. 

Jeśli placówka nie posiada strony www - oferujemy komplet usług związanych z jej uruchomieniem.

Zapraszamy

Moduł Rozliczeń Prywatnych

Moduł Rozliczeń Prywatnych w drEyk

Jest to dodatkowa funkcjonalność zaproponowana przez Producenta, a mająca na celu obsłużenie wizyt komercyjnych w Placówce nie posiadającej umowy z NFZ, lub też w Placówce, która łączy usługi komercyjne z usługami medycznymi udzielanymi w ramach podpisanej umowy z NFZ.

  • Moduł Prywatny umożliwia rozliczanie prywatnych usług medycznych takich jak wizyty, konsultacje, badania, zabiegi itp.
  • W Module Prywatnym to Kierownik Medyczny ma możliwość samodzielnego skonfigurowania usług i cennika oraz powiązania ich w pakiety usług  i przypisania pacjentowi.

  •  drEryk umożliwia jednoczesne korzystanie z Modułu Rozliczeń Prywatnych i  z NFZ – pełne dane w jednej bazie.
  • drEryk Umożliwia wybór sposobu rozliczania wizyty (prywatna/rozliczana w NFZ) Na poziomie rejestracji, z możliwością modyfikacji przypisanych w rejestracji usług przez lekarza.
  • drEryk umożliwia wprowadzenie dwóch osobnych pul recept (dla wizyt prywatnych i rozliczanych przez NFZ)
  • Rodzaje wizyt są w czytelny sposób rozdzielone i widoczne w harmonogramie lekarzy.

Panel Kierownika Medycznego

Osoba pełniąca funkcję kierownika placówki medycznej jest użytkownikiem posiadającym dostęp do pełnej funkcjonalności systemu.

Czytaj więcej: Panel Kierownika Medycznego

Panel Rejestracji

Obsługa pacjenta zazwyczaj zaczyna się w rejestracji. Program drEryk udostępnia funkcjonalny i prosty w obsłudze moduł przeznaczony dla pracowników rejestracji: 

Czytaj więcej: Panel Rejestracji

Panel Lekarza POZ i AOS

Program drEryk udostępnia zarówno lekarzowi podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) jak i lekarzowi ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) panel do obsługi pacjenta, który wcześniej został do niego zarejestrowany. Umożliwia on kompleksową obsługę pacjenta na jednym ekranie, oraz generowanie i przegląd danych dotyczących jego leczenia.

Czytaj więcej: Panel Lekarza POZ i AOS

Panel lekarza AOS - szczegółowo

Panel Lekarza Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej (AOS) jest bardzo zbliżony do panelu lekarza POZ. Dodatkow zapewnia dostęp do słownika kodów ICD-9 z procedurami medycznymi oraz listy produktów jednostkowych.

Czytaj więcej: Panel lekarza AOS - szczegółowo

Panel Pielęgniarki Ambulatoryjnej

Panel pielegniarki ambulatoryjnej umożliwia realizację szeregu funkcji potrzebnych w placówce medycznej. Oprócz czynności związanych z obsługą typowych zabiegów ambulatoryjnych, moduł ten pozwala także zrealizować wiele zadań ułatwiajacych obsługę pacjenta. Funkcje te odnajdziemy także w innych (specjalistycznych) panelach pielegniarskich takich jak Pielęgniarka Rodzinna czy Pielegniarka OPD.

Czytaj więcej: Panel Pielęgniarki Ambulatoryjnej

Panel Pielęgniarki Rodzinnej

Moduł pielęgniarki rodzinnej pozwala na prowadzenie kart opieki nad pacjentami, a ponadto zawiera także wiele funkcji które możemy odnależć w module pielegniarki ambulatoryjnej. Zasadniczą różnicą jest jednak zakres realizowanych zleceń które możemy odnależć w tych modułach. Analogiczny do niego jest panel położnej w stosunku do którego różnica polega tylko na liście realizowanych zleceń. 

Czytaj więcej: Panel Pielęgniarki Rodzinnej

Panel Pielęgniarki OPD

Panel Pielęgniarki OPD umożliwia wystawianie zleceń i prowadzenie ewidencji wykonanych zabiegów w ramach długoterminowej opieki pielęgniarskiej.

Czytaj więcej: Panel Pielęgniarki OPD

Panel Położnej

Panel położnej funkcjonalnie jest identyczny z panelem pielęgniarki rodzinnej. Zasadniczą różnicą jest jedynie rodzaj zleceń dostępnych do realizacji w tych modułach.

Czytaj więcej: Panel Położnej

Panel Pielęgniarki Szkolnej

Panel pielęgniarki szkolnej umożliwia rejestrację szeregu czynności pielęgniarskich realizowanych w placówkach szkolnych. Moduł ten automatyzuje obsługę pielęgniarską szkół.

Czytaj więcej: Panel Pielęgniarki Szkolnej