Artykuły

Nawet 3 mld PLN na informatyzajcę

Jak można przeczytać w tym doniesieniu, informatyzacja publicznej służby zdrowia, związana z realizacją wymogów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, która nakłada na nie obowiązek prowadzenia pełnej elektronizacji dokumentacji medycznej od 1 sierpnia 2014 roku, jest kosztowną i czasochłonną. Do realizacji inwestycji, placówki powinny przystąpić praktycznie już teraz by uniknąć ryzyka braku zasobów po stronie dostawców systemów latem 2014 roku.