Artykuły

1 sierpnia 2014 - Zdążysz ?

  • Drukuj

Od 1 sierpnia 2014 r. każda placówka świadcząca usługi opieki medycznej będzie zobligowana do tworzenia, zarządzania i magazynowania dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Dla wielu placówek oznacza to konieczność wdrożenia zmian w wykorzystywanych obecnie rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych a także … rewolucję w sposobie myślenia. Dla właściciela placówki związane to będzie z pojawieniem się konieczności wydatkowania środków oraz zrealizowania inwestycji. Będzie ona miała wpływ na bieżące ale i przyszłe przepływy finansowe.

Choć dwa lata (niniejszy artykuł został napisany w sierpniu 2012r) wydaje się być znacznym okresem czasu to czy nie warto już teraz zacząć wdrażać wspomnianą zmianę? Ponad wytycznymi regulatorów, dochodzą przecież inne aspekty przemawiające za wdrożeniem rozwiązania informatycznego wpierającego pracę przychodni, a wśród nich warto wymienić:

  • postęp technologiczny urządzeń diagnostycznych (np: zdjęcia radiologiczne w postaci elektronicznej),
  • optymalizacja czasu pracy personelu medycznego placówki, będąca wynikiem uporządkowania i automatyzacji wykonywanych procesów (np: rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia),
  • wysokie koszty gromadzenia i archiwizowania dokumentacji medycznej w formie papierowej,
  • konieczność potwierdzania praw pacjenta do objęcia opieką zdrowotną (Internetowy system elektroniczny potwierdzający posiadanie opłaconych składek ZUS).

Ciekawy artykuł podający różnorakie powody dla których warto rozważyć wdrożenie systemu informatycznego już w tej chwili, dostępny jest pod tym linkiem.

Wdrożenie systemów informatycznych to proces długotrwały, skomplikowany a czasem i bardzo kosztowny. Podjęcie decyzji o informatyzacji powinno być poprzedzone przygotowaniem merytorycznym, rozpoznaniem rynku oprogramowania i potencjalnych partnerów mogących udzielić pomocy we wdrożeniu wybranych rozwiązań.

Odkładanie wdrożenia na ostatni termin - ten wynikający z Ustawy i Rozporządzenia Ministra, może oznaczać dla placówek które nie zdążyły dostosować się do wytycznych systemu centralnego, poważne utrudnienia w ich codziennej pracy.

Warto również pamiętać, że we wdrożeniu uczestniczyć będzie taka czy inna firma IT. O ile produkcja kluczy licencyjnych do oprogramowania nie powinna być problemem i oprogramowanie będzie można nabyć u producenta, o tyle zasoby osobowe firm wdrażających oprogramowanie, przy skumulowanym zapotrzebowaniu na ich usługi, mogą być trudno osiągalne.

Na sam koniec warto również wspomnieć o tym, że i sami użytkownicy zakupionego systemu potrzebują czasu na zdobycie umiejętności sprawnej i bezbłędnej pracy w zakupionym systemie.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą GuardLogic dotyczącą wdrażania systemów informatycznych wspierających pracę przychodni.